Edice Grimoire Occulte

edice grimoire occulte

| Grimoire Occulte | Esoteric | Zasvěcení | Knihovna ISIDY | Bibliofilie | Rukodělné deníky |

Vydané knihy z edice Grimoire Occulte

Knihy si můžete zakoupit se slevou na našem e-shopu OLDMart.cz

Abramelinova magie

Abramelinova magieLákavá okultní kniha známá po celém světě, jež pochází z ediční řady S. L. MacGregora Matherse (zakládající člen hermetického řádu Golden Dawn, Zlatého úsvitu, kde později působí i neméně známý Aleister Crowley). Kniha je ve světě uváděna pod názvy The Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage či The Book of Abramelin a Marthers sám ji překládá z prastarého rukopisu, jež se mu podařilo nalézt v pařížské knihovně de l’Arsenal.

Tento Grimoire předkládá 3 knihy žida Abramelina. První kniha vypráví o jeho putování po celém světě za naukou magie. Druhá udává ucelený postup příprav, provádění úkonů a modliteb, řeholi, to vše k účelu evokace vlastního strážného anděla. Následně pojednává o možnostech svaté magie, o ovládání démonů a o samotných přínosech pro Maga. Třetí kniha je pak souborem faktů pro samotné práce s evokovanými duchy, kteří slouží dle přání a pro účel daný.

Nabízené dílo Abramelinova magie je unikátním svazkem české okultní lóže OLDM, která překlad uvolnila ze svého soukromého vydání. O překlad se postaral Petr z Vlkova, který původní dílo z roku 1900 přeložil v zajímavé staročesky formulované podobě tak, jak podával s láskou text i Mathers ve svém překladu. Jedná se o první český překlad této knihy a je dokonán kompletně, včetně užitečných přepisů jmen démonů a významu těchto slov z hebrejského jazyka, i dalších. Vypuštěna byla nezajímavá historická fakta a věci, jež se samotným obsahem nesouvisely. Kniha nese, mimo jiné, i předmluvu od pana profesora Nakonečného.

Ke knize jsou vydány bibliofilie. Rukodělně svázané unikáty v plátěné a celokožené vazbě.

Název: Abramelinova magie
Formát: A5
Stran: 336
Papír: Volumen (Holmen) 80g
Vazba: Tuhá V8 (šitá)
Desky: Pevné, plnobarevný potisk, matné lamino
Vyrobila: CENTA spol. s r.o., 2008 – (2. vydání r. 2010 – Ekon družstvo, Jihlava)
ISBN 978-80-904245-0-0 (2. vydání r. 2010 – ISBN 978-80-87403-02-0)

Goetia sborník lóže OLDM

Goetia sborník lóže OLDMI druhý titul z edice Grimoire Occulte lóže OLDM, pochází z původní vydavatelské taktovky S. L. MacGregora Matherse. Tentokráte se jedná o knihu Goetia. Populární encyklopedie goetických demonů, jejich zaklínání a další praxe. Taktéž i toto dílo Mathers překládá a kompiluje ze starých rukopisů, jež vydala doba temného středověku a které byly nalezeny v archivních knihovnách. Popularitu knihy vyzdvihla jak řada nejvýraznějších okultních lóží světa, tak slavné osobností, jako Aleister Crowley či Johann Wier.
Goetia sborník lóže OLDM je ediční úprava původní verze. Rozšiřuje knihu o řadu dovětků, přehledů, obsáhlejší popisy padlých andělů, opravuje jejich jména v hebrejském jazyce, či dodává herbář vykuřovadel od Petra z Vlkova. Za další zdroje jsou považovány především Pseudomonarchia daemonum (1583) a Dictionnaire Infernal (1863). Titul obsahuje i 34 ilustrací demonů, okrasné prvky a litery.

Ke knize je vydávána i rukodělná bibliofilie.

Název: Goetia sborník lóže OLDM
Formát: A5
Stran: 256
Papír: Volumen 80g
Vazba: Tuhá V8 (šitá)
Desky: Pevné, plnobarevný potisk, matné lamino
Vyrobila: CENTA spol. s r.o., 2009
ISBN 978-80-904245-3-1, revydání 978-80-87403-09-9

CLAVICULA SALOMONIS

potah_2Slavný okultní grimoire CLAVICULA SALOMONIS, jež pochází ze středověkých rukopisů archivovaných v Britském národním museu, je konečně připraven a přeložen pro české čtenáře. Praxe ceremoniální orace, zaklínání, přípravy magických nástrojů, mystické tajemné abecedy a mnoho dalšího je dokonáno v překladu Petra z Vlkova, který opět neskrývá svoji lásku ke staročeskému jazyku. Jako perličku na dortu obsahuje kniha i pasáže, které původní editor S. L. MacGregor Mathers vynechává. Tyto pasáže byly dohledány a vloženy pro ucelení díla zpět. Mnohými je tento grimoire označován za žaltář černomagické praxe, jinými za excelentní dílo okultního charakteru. Ať tak či tak, o jeho pravosti není nikdy pochybováno a je klíčovou knihou většiny okultních lóží světa.

Kniha CLAVICULA SALOMONIS, v podání lóže OLDM, je opět unikátem sama o sobě. Precizní a osobní práce s obsahem vnesla do knihy řadu ozvláštnění, která dnes již běžně z knih vymizela, jako okrasné litery, drobné ilustrační fragmenty, ale taktéž i mnohem důležitější kompletní překreslení fragmentů a figur pro kvalitní podání ve vysokém rozlišení. Celá kniha nese pečlivě volený styl vysazení a překladu tak, aby co nejvíce podnítila styl okultně mystického charakteru.

Kniha je třetím svazkem edice Grimoire Occulte lóže OLDM.

Ke knize budou postupně připraveny i unikátní rukodělné autorské bibliofilie, určené pro esoterní mecenáše a sběratele vzácných děl. Tyto se budou v prodeji objevovat v kvelbu Lóže OLDM na adrese www.OLDMart.cz

Název: CLAVICULA SALOMONIS
Formát: A5
Stran: 288
Papír: Volumen 80g
Vazba: Tuhá V8 (šitá)
Desky: Pevné, plnobarevný potisk, matné lamino
Vyrobeno: Ekon, družstvo, 2009
ISBN 978-80-904245-7-9

NECRONOMICON a jeho Zaklínací kniha

NecronomiconMýty opředená kniha mrtvých jmen a tajemných formulí je konečně připravena také pro české čtenáře. Tento celosvětový bestseller se zapsal snad do všech odvětví lidské snaživosti a skrze historii našeho lidstva. Od literárních autorů, jež mu přiřknuli až neskutečnou moc, a které popouzel a vybízel k psaní dalších a dalších hrůzostrašných vzkazek, až po hudební kapely, jež se zaštiťují jménem této knihy. A jaký ve skutečnosti tento grimoire je? Pln tajů opravdu nevšedních; bájí i zaklínání, ze kterých běhá při čtení mráz po zádech. Avšak – jako byste věděli, co bude následovat dále, slovo po slovu, kapitolu za kapitolou. Jako by se to již jednou stalo a znovu stane ….

Kniha Necronomicon je čtvrtou v edici Grimoire Occulte lóže OLDM. Opět se jedná o starší překlad Petra z Vlkova, který je laděn do staročeských tvarů a který byl již po delší dobu vydán jako lóžový svazek v rukodělné podobě pro vnitřní potřeby lóže OLDM a až po velkém zájmu ze stran čtenářů byl upraven pro komerční tisk. I tak nepostrádá nic ze své mystičnosti a tajemnosti knihy typu Grimoire.

Název: NECRONOMICON a jeho Zaklínací kniha
Formát: A5
Stran: 320
Papír: Volumen 80g
Vazba: Tuhá V8 (šitá)
Desky: Pevné, plnobarevný potisk, matné lamino
Vyrobeno: Ekon, družstvo, 2009
ISBN 978-80-904245-9-3 revydání 978-80-87403-08-2

Grimoire NEXUS

Grimoire NexusPátý díl okultních grimoire sestává hned z několika unikátních děl.

Prvními jsou dva středověké demonické almanachy Grimoár papeže Honoria a Grimoirium Verum.
Za těmito díly následuje fragment Enchiridionu papeže Lva III., a to denní modlitby.
Dalším žaltářem pekelných zaklínání je perlička v podání skupiny záhadologie Gnóm – Smržovský Grimoár.
Následně je vložena populární rukověť Lykantropie: Příručka vlkodlakismu, která byla pro knižní podání obohacena o ilustrace.
Závěrem tohoto mystického titulu je Kniha tajemství ALBERTA MAGNA – dílo o roztodivných tajemstvích bylin, kamenů, zvířat a dalších podivných jevech světa.
Název: Grimoire NEXUS
Formát: A5
Stran: 352
Papír: Volumen (Holmen) 80g
Vazba: Tuhá V8 (šitá)
Desky: Pevné, plnobarevný potisk, matné lamino
Vyrobila: Ekon družstvo, Jihlava, 2010
ISBN 978-80-87403-05-1