Nový členský rok 2015-16

členství OLDM 2015

Dovolujeme si uvést základní informace potřebné ke vstupu do naší Esoterní společnosti OLDM.

Přečtěte si prosím níže, co je pro následující rok 2015-16 zamýšleno. Naše společnost má trvale nejširší nabídku pro své členy, která vychází z toho, že fungujeme na principech spolku lóžového charakteru. I tak jsme předně závislí na aktivních členech, takže se každý rok naše výkonnost i zapojení do projektů mění. Trvale máme pro členy pokrytou nabídku široké škály publikačních možností. Máme vlastní profesionální nakladatelství napojené na běžnou distribuční síť. Vydáváme knihy i časopisy. Máme vlastní rukodělnou dílnu pro unikátní vazby vydané v omezeném počtu. Provozujeme e-shop, určený pro naše knihy a výrobky i několik publikačních portálů, jak český tak mezinárodní v anglickém jazyce. Máme vnitřní publikační platformu vedenou jako fórum, která je dostupná pouze pro členy. K tvůrčí a publikační činnosti vlastníme dostatečné spektrum vybavení a zkušeností. Poradíme rádi s čímkoliv. V rámci podpory členů s uměleckými výstupy dokážeme na poli PR nabídnout zásadní pomoc. Pravidelně se scházíme každý týden nad společnými tématy. Stejně tak se dále utváříme a členíme v hierarchii lóžového spolku.

Více o členství se dozvíte zde:

Co očekáváme od nového členského roku 2015?

Minulý rok jsme vám toho naslibovali opravdu hodně a velké množství aktivit, ale i osobních rodinných událostí nám nakonec znemožnilo se plně všemu věnovat. Lože OLDM má rozdělané množství projektů, které reálně již nestíháme naplňovat. Tyto projekty budeme samozřejmě udržovat při životě, aby mohly případně posloužit jako platforma pro nové aktivní členy. A nutno podotknout, že těch aktivních členů, kteří by vytvářeli nějakou faktickou práci s použitelnými výstupy, je velmi velmi pomálu.

Do nového členského roku tedy budeme s přísliby raději opatrnější.

– Za téměř dokončený se zdá být Grimoire Lakatron. Minimálně jeho první část, která by snad měla působit natolik uceleně, že bude plnohodnotným dílem. Určitě bychom chtěli jeho dokončení spojit s nějakou zajímavou členskou soutěží, kde se objeví jako jedna z cen. Grimoire Lakatron nevyjde komerčně v tisku. Minimálně ne v tomto okamžiku, možná za roky, kdy budou dokončeny všechny části. Snažíme se však vytvořit takovou formu knižní rukodělné vazby, která bude dostupná širší skupině zájemců.

– Členská soutěž tedy bude i v tomto roce. Pokusíme se sehnat nějaké zajímavé ceny, aby měly punc originality a nádech mystiky.

– Věříme a doufáme v to, že bychom se měli mnohem více posouvat do tvůrčí umělecké činnosti. Kdo zajde občas na pravidelná setkání, vidí a slyší, že plány jsou a mají i konkrétní ráz. Chybí jen ten čas k realizaci. Snad tedy se vydaří v novém roce začít opět s uměleckou fotografií a vytvářet posty, kterými jsme plnili projekty The Grand Mystical Lodge a portál Malachim.

– Časopisy, které v tomto okamžiku nějakou formou spravujeme jsou naší další výzvou. Sílí ovšem tlak na to, aby nebyly ve formě jako dosud – tedy ve velkém nákladu, který je následně distribuován v podstatě zadarmo. Patrně tedy vydáme další číslo Melancholie, která nám může sloužit jako prezentační médium – v tomto směru se ale nebudeme dále rozvíjet a spíše upřednostníme unikátní tisky v malém objemu, které budou mít sběratelský punc.

– Přednášky jsme museli zrušit pro váš malý zájem. Vzhledem k pracnosti, kterou to na nás nakládalo, se opravdu pro několik málo přítomných členů nevyplatily pořádat. Namísto toho jsme se raději vrátili k myšlence pravidelných setkání, kde se v předloňském roce alespoň zformulovala konkrétní tvůrčí činnost. V tomto budeme pokračovat. Setkání jsou nyní ve čtvrtek od 18h, zatím se scházíme v Dobré trafice, v Korunní 42, Praha 2, (tram. 10, 16 – zast. Šumavská). Pochopitelně nevylučujeme i nějaké rozšíření v případě, že by to mělo smysl a bylo to podpořeno vaším zájmem.

– Nepodařilo se nám letos vydat novou knihu. Alespoň jsme tedy revydali Goetii, po které byla velká poptávka. Máme však několik želízek v ohni, ze kterých bychom vykuli knihu menšího formátu, jako byly Satanova církev nebo Bratrstvo Bílé lóže. Jde zase jen o ten čas, který nás svazuje na každém kroku. Reálně zabere příprava běžné knihy typu Abramelinova magie, při práci jednoho člověka, až měsíc práce. Což je samozřejmě obtížné obětovat.

– I tento rok platí, že všichni členové mají slevu na všechny dosud vydané i nové knihy z Nakladatelství OLDM. Sleva je stanovena na 25% z doporučené koncové ceny. Více o slevě naleznete v uzavřené části fora, přístupné pouze členům.

– Závěrem snad můžeme zmínit i to, že členové opět obdrží knihu zdarma. Doufáme, že se podaří včas dokončit. Bude se jednat o knihu z jiného nakladatelství, věnující se židovské mystice.

I když pro tento rok jsou naše přísliby spíše nejasné a opatrné, věříme, že pochopíte pracnost všech závazků a plánů a zasloužíme si znovu vaši důvěru.

Jak se stát členem.

Co požadujeme?

 1. Požadujeme minimální věk 16 let, ideálně 18 let. Členem se může stát osoba mladší 18ti let, ale musí počítat s určitými omezeními, které vyplývají z toho, že není plnoletá.
 2. Členem se může stát občan jakéhokoli státu.
 3. Členství je zpoplatněno ročním poplatkem, který definuje aktivní členství. Poplatek činí 200Kč na rok 2015 pro občany ČR (pro cizince je uveden v závěru dokumentu) a není možné jej krátit o uplynulé měsíce roku. Členský rok zahajujeme vždy k 30. dubnu, respektive k 1. květnu. 
 4. Každý člen je povinen obeznámit se se Stanovami. Přihlášením ke členství přijímáte a souhlasíte s těmito Stanovami. Stanovy a doložky stanov, které jsou nedílnou součástí Stanov, si přečtete zde.
 5. Společnost OLDM má závazné vnitřní Kodexy. Každý členstvím přijímá i tyto Kodexy! O Kodexech se dozvíte více zde.

Jak se stát Členem OLDM?

   • Seznamte se prosím s našimi Stanovami a doložkami stanov. Členstvím je přijímáte!
   • Seznamte se prosím s Kodexem OLDM. Členstvím jej přijímáte!
    (Kodexy OLDM jsou postupně budovaná pravidla pro veřejné i neveřejné působení a chování v rámci OLDM. Vstupujete-li do naší společnosti, jsou platné pro vás vždy jen Kodexy existující ke dni vašeho vstupu. Uhrazením členského poplatku na další roky přijímáte Kodexy v podobě aktuální. Věnujte se prosím jejich aktualizaci.)

Vyberte si, zdali chcete zaslat žádost ke členství e-mailem nebo běžnou poštou.
Pro Slovensko jsou informace zde.

Registrace e-mailem

Pokud zvolíte zaslání e-mailem, odešlete na adresu clenstvi2015@oldm.cz níže vyplněné body.

POZOR – nevkládejte požadované údaje do jakýchkoliv příloh, jako jsou dokumenty word atd.!! Vyplňte údaje všechny a relevantním způsobem, jinak nebude vaše přihláška přijata! Jakékoliv vynechávání rodného čísla, které je součástí párování vaší platby s členstvím a následným doložením přijaté platby v účetnictví, nepřipadá v úvahu. Jakmile nejsou vaše údaje kompletní a v jednom e-mailu, přihlášky automaticky budeme mazat!! Musíme takto postupovat, protože pak zpětně něco dohledávat je neskutečně zdlouhavé.

 1. Jméno a příjmení
 2. Rodné číslo (v případě neuvedení validního rč. přihlášku okamžitě mažeme!)
 3. Používané telefonní číslo (e-mail, ze kterého žádost odešlete, považujeme za váš kontaktní!)
 4. Máte zájem o aktivní členství (docházet na přednášky, setkání, společné akce)?
 5. Jaké akce byste upřednostnili a v jakém časovém horizontu?
 6. Jaká města jsou pro vás dostupná?
 7. Jaká oblast esoteriky či mystiky je pro vás nejzajímavější?
 8. Jste aktivním členem jiné podobně zaměřené skupiny? Pokud ano, tak které? (Ověřte si prosím, že její stanovy umožňují vstup do jiné společnosti.)

(Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jsou použity pouze pro interní účely vaší registrace.)

Po odeslání e-mailu vyčkejte na potvrzení. Přijde vám jednoduchá odpověď s údaji pro platbu Členského poplatku.

Prosíme všechny, aby si kontrolovali SPAM, kde dnes končí velká část běžných e-mailů. I pro tento případ uvádějte telefonní číslo, které opravdu využíváte, ať můžeme dořešit možné problémy.

Po přijetí platby budete informováni na kontaktní e-mail a bude vám zpřístupněna členská sekce fóra.

Registrace poštou

Pokud zvolíte zaslání běžnou poštou, pošlete na adresu OLDM o.s., P.O.Box 15, Praha 33, 130 03 níže vyplněné body. * Musíme vás však upozornit, že Česká pošta má problém doručovat zásilky do vlastních poštovních boxů, takže je možné, že se k nám vaše žádost nedostane! Pokud neobdržíte odpověď, kontaktujte nás raději e-mailem.)

 1. Jméno a příjmení
 2. Rodné číslo (v případě neuvedení validního rč. přihlášku okamžitě mažeme!)
 3. Vaši poštovní adresu a používané telefonní číslo!
 4. Máte zájem o aktivní členství (docházet na přednášky, setkání, společné akce)?
 5. Jaké akce byste upřednostnili a v jakém časovém horizontu?
 6. Jaká města jsou pro vás dostupná?
 7. Jaká oblast esoteriky či mystiky je pro vás nejzajímavější?
 8. Jste aktivním členem jiné podobně zaměřené skupiny? Pokud ano, tak které? (Ověřte si prosím, že její stanovy umožňují vstup do jiné společnosti.)

(Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jsou použity pouze pro interní účely vaší registrace.)

Po odeslání žádosti zašlete složenkou A nebo bankovním převodem svůj Členský poplatek ve výši 200Kč.

Číslo našeho účtu: 2600331419
Kód banky: 2010
Variabilní symbol: vaše rodné číslo (bez lomítka)
Zpráva pro příjemce: ČLENSTVÍ – Jméno a Příjmení (U poštovní složenky A stačí napsat jen ČLENSTVÍ.)

V případě přihlášení poštou si můžete přijetí platby ověřit na našem telefonním čísle 774 33 10 10.

Nevkládejte prosím peníze do obálky!

Pro Slovensko

Pro Slovenskou republiku je stanoven Členský poplatek ve výši 10 EUR. Je o něco vyšší než v ČR, protože v případě výher je poštovné jednou takové.

Zašlete na adresu clenstvi2015@oldm.cz níže vyplněné body.

 1. Jméno a příjmení
 2. Rodné číslo (v případě neuvedení validního rč. přihlášku okamžitě mažeme!)
 3. Používané telefonní číslo (e-mail, ze kterého žádost odešlete, považujeme za váš kontaktní!)
 4. Máte zájem o aktivní členství (docházet na přednášky, setkání, společné akce)?
 5. Jaké akce byste upřednostnili a v jakém časovém horizontu?
 6. Jaká města jsou pro vás dostupná?
 7. Jaká oblast esoteriky či mystiky je pro vás nejzajímavější?
 8. Jste aktivním členem jiné podobně zaměřené skupiny? Pokud ano, tak které? (Ověřte si prosím, že její stanovy umožňují vstup do jiné společnosti.)

(Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jsou použity pouze pro interní účely.)

Po odeslání e-mailu počkejte na potvrzení. Přijde vám jednoduchá odpověď s údaji pro platbu Členského poplatku. Ve Slovenské republice máme banku, takže budete provádět běžnou domácí platbu.

Prosíme všechny, aby si kontrolovali SPAM, kde dnes končí velká část běžných e-mailů. I pro tento případ uvádějte prosím telefonní číslo, které opravdu využíváte, ať můžeme dořešit možné problémy.

Po přijetí platby budete informováni na kontaktní e-mail a bude vám zpřístupněna členská sekce fóra.

Jak prodloužit členství.

 1. Jako stávající člen uhraďte prosím členský poplatek 200Kč na tento účet: 2600331419 / 2010.
 2. Jako variabilní symbol napište vaše rodné číslo bez lomítka či mezer.
 3. Do poznámky k platbě můžete raději uvést své jméno a příjmení.
 4. Zároveň prosím pošlete z vašeho emailu, který jste použili při první registraci, informaci o prodloužení členství. E-mail zašlete na adresu (pozor, každý rok je jiná): clenstvi2015@oldm.cz – stačí napsat, že prodlužujete členství, jméno, příjmení a rodné číslo.

Zpětně vám potvrdíme přijetí platby.

Těm z vás, kteří si členství neobnoví, bude v květnu pozastaven přístup do fora OLDM. Účet vám zatím zcela mazat nebudeme, abyste se mohli přidat třeba později. Po roce ale nevyužívané účty mažeme.

You Might Also Like