I v roce 2017 vyvíjíme svou činnost

Dovolte nám zmínit něco málo novinek o činnostech v roce 2017. I když veřejné působení naší společnosti nemusí být na první pohled patrné, věřte, že naše aktivity jsou stále více jak četné. V první řadě jsme chtěli využít něco z našetřených peněz z prodeje knih a dotovali jsme několik akcí sportovních a dětských, včetně vegetariánského dne, kde se zdarma …

Opět startujeme stylová setkání OLDM

setkani oldm 2015

Drazí přátelé, opět startujeme naše pravidelná setkání OLDM. Protože se v našich životech odehrála řada důležitých změn, které nás velmi vytěžují, jsme nuceni se ovšem omezit na jedno setkání měsíčně. Bude to vždy první čtvrtek v měsíci, Kavárna Trafika (Korunní 1174/42, Praha 2), od 18h. Zabíráme největší sófa. Tedy od 5. listopadu se těšíme. Vaše OLDM.

Uzavření kauzy Lucie Gelemové

Ukončení kauzy Lucie Gelemové

Na základě žádosti Lucie Gelemové prohlašujeme, že se nadále nebudeme k mediální kauze vyjadřovat ani nijak angažovat. Zároveň vysvětlujeme, že Lucii bylo uděleno Čestné členství – tedy naše společnost udělila členství Lucii a byla jí nabídnuta pomoc v rámci vytvoření internetové prezentace pro její umělecká díla. Tento fakt zmiňujeme proto, aby bylo jasno, že Lucie …

Prohlášení ke kauze Lucie Gelemové

lože EVE

Lože OLDM se stala součástí mediálního dění v kauze Lucie Gelemové. Uznáváme, že Lucie je velmi silnou spirituální osobností. Toho si povšimne každý, kdo se s ní setká a mnoho lidí to okamžitě zaujme. Nicméně, až dosud Lucie nepožádala naši společnost o žádnou faktickou pomoc, a to ani v duchovní sféře, ani té hrubo hmotné. …

Svět Lucie Gelemové

Lucie Gelemová

Drazí přátelé, členové naší společnosti. V médiích se začíná rozrůstat skandál kolem výtvarnice Lucie Gelemové. Lucka je naším Čestným členem a je jedním z prvních umělců, které jsme se rozhodli podporovat. Její dílo je plné mystiky, emocí a kontrastů života. Kdo poznal Lucii osobně na našich setkáních, jistě si ji okamžitě zamiloval. Já jsem se …

Členská soutěž OLDM roku 2015

Soutěž OLDM 2015

Tak jako každý rok připravili jsme pro členy společnosti OLDM soutěž o zajímavé a originální ceny. Esoterní společnost OLDM je známa svou tvorbou v oblasti umělecko esoterního artiklu. Jako jediný spolek v ČR provozujeme vedle běžného nakladatelství ještě knihvazačskou dílnu na rukodělné unikáty. Nedokážeme si představit, že bychom jako spolek ložového charakteru bez ní fungovali. …

Goetia sborník lóže OLDM revydána

Goetia OLDM 2015 revydání

Více jak po pěti letech jsme pro vás revydali jeden z našich nejúspěšnějších titulů Goetia sborník lóže OLDM. Okultní perlička, navíc posazena do naší speciální sazby, si vysloužila vaši pozornost. Knihu jsme navrhli tak, aby zahřála srdce tradičních milců tajemných grimoire středověku. Okrasné litery, hrubší styl sazby, řada ilustrací a kreseb vytváří zajímavou kombinaci s temnou příchutí. …