I v roce 2017 vyvíjíme svou činnost

Dovolte nám zmínit něco málo novinek o činnostech v roce 2017.

I když veřejné působení naší společnosti nemusí být na první pohled patrné, věřte, že naše aktivity jsou stále více jak četné. V první řadě jsme chtěli využít něco z našetřených peněz z prodeje knih a dotovali jsme několik akcí sportovních a dětských, včetně vegetariánského dne, kde se zdarma vydalo téměř 200 jídel. I když pro mnohé by tato činnost mohla být málo esoterní, věříme, že obecně páchané dobro je vždy přínosné.

Za druhé bychom jistě měli zmínit něco o naší dílně OLDM, kde vznikaly zcela jedinečné a neopakovatelné rukodělné knižní unikáty. S velkou lítostí musíme napsat, že dílna jako taková je uzamknutá a v tomto okamžiku nefungující. Protože jsme vždy fungovali v osobním zázemí našich členů, byla jen otázka času, kdy priority rodinného rázu přerostou nad těmi volnočasovými. Není však nic tak chmurné, jak by se na první pohled mohlo zdát. To že dílna je jaksi uložena k ledu, znamená jen to, že na ní není momentálně prostor. Veškeré materiály, stroje a hlavně nezaplatitelné zkušenosti zůstávají v majetku OLDM a věřte nám, že stále s nostalgií a jistou lačností myslíme na to, jak znovu dílnu rozpohybovat. Dílna byla uzavřena těsně před vydáním nové bibliofilie, na kterou byly nakoupeny materiály, krásné papíry, inkousty do tiskárny a jen dokončit něco málo stran… Pokud v nás budete věřit, jistě se dočkáme všichni dalších krásných kousků.

Naše bibliofilie sice zmizely z prodeje, ale podařilo se nám uchovat množství unikátních kousků, které bychom chtěli někde vystavit. Velmi by se nám líbilo na nějakém hradě naši sbírku naaranžovat; třeba na hradě Houska by jistě byla nádherně a vhodně stylizovaná – pokud byste někdo měl možnosti tuto věc zařídit, bylo by to opravdu zajímavé. Mnoho děl jste jistě ani neviděli a mnoho z nich v celé ČR nikdy nevznikly – stran zajímavosti vazeb. Doufáme, že se nám podaří vybudovat v dohledné době archiv těchto dostupných děl, na který bude možné odkázat.

Umělecké projekty stále haraší našim členům v hlavě – nejprve si však řekněme, že něco málo z nich jsme museli opustit. Projekt Dogma prachu jsme uzavřeli a rozhodli se i doménu dále neudržovat. Po problémech a kauzách kolem  Lucie Gelemové jsme se rozhodli tuto mediální hvězdu odstranit z našich stránek, a i když Lucie mohla naší společnosti děkovat za mnohé, jako například za chod své obrazové galerie, nadále její  postoj byl klasicky umělecky vytříbený (rozuměj vybírat si přátele podle toho, jak se to zrovna hodí). Je smutné, že tyto problémy nejsou pro nás první. Jistě si vzpomenete, že podobné věci jsme řešili už v minulosti se stejně smýšlejícími „umělci“. Na druhou stranu, třeba Jiří Havlík, který nám připravil mnoho krásných děl (Mardukova kniha, obraz do soutěže, dokončovaný nový grimoire) nikdy neměl potřebu jakkoliv se na naší společnosti přiživovat nebo měnit svůj postoj k nám podle toho, jak se to zrovna hodilo do ranku okolností.

Abychom však k možným uměleckým projektům napsali něco pozitivnějšího. Stále platí, že OLDM má velké zázemí a zkušenosti připravené pomáhat a naplnit sny našich členů. Od digitální techniky po staré osmičkové video vybavení. Několik projektů se rýsuje, ale protože všichni víme, jak to většinou dopadá, nebudeme raději ani nic nastiňovat :o)

K již zmíněnému členství – jak jste si jistě všimli, tak jsme pro tento rok členství nevyhlašovali. Jednak nemáme čas členům připravovat materiály a akce samozřejmě k členství patřící, druhak jsme si nepřáli vybírat členské poplatky doslova za nic. Předchozí členové ale mají stále přístupné všechny členské kanály, jako je forum, přes které není problém napsat druhým členům a být v kontaktu i s námi. Dovolujeme si považovat za čest smýšlet o těchto lidech jako o našich členech. Jak to bude dále v budoucnu s vyhlašováním členských roků, uvidíme.

Naše nakladatelství je stále v provozu a i nadále bude doplňovat skladový stav knih. Momentálně vyprodaná kniha Clavicula Solomonis (skladem je stále jeden balík o osmi kusech) bude doplněna a revydána. Jen pochopitelně musíme mezi novým vydáním udělat nějakou pauzu, aby se kniha dala zavést na trh jako novinka a byla prodejná. V našem archivu je i několik téměř dokončených knih, které by jistě měly být vydány.

Jen ten ČAS. Neštěstím a prokletím schopných a aktivních lidí je ČAS. Je to důkaz toho, že se opravdu nacházíme v pekle, protože prostě nemůžeme stíhat nic z toho, co bychom chtěli, ale musíme dělat a zabývat se tím, co bychom nikdy nechtěli a ani si nevymysleli. Peklo. Nebo možná očistec? :o)

EVE lodge funguje zatím aktivitou několika okultně schopných lidí, kteří mají velmi dobré výsledky. Protože však se jedná o třaskavé téma, je tato skupina zcela nad rámec veřejných diskuzí. Je namístě ale říci, že tak, jako kdysi Universálie bojovala aktivně proti Hitlerovi, dnes je společensky nebezpečných lidí tolik, že by nás musely být stovky, aby byla činnost ve společnosti „jen“ patrná.

Čtvrteční veřejná setkání se stále uskutečňují jednou měsíčně. Schází se sice jen pár členů a chodíme na různá místa, ale tato setkání OLDM jsou zřejmě nesmrtelná. Pokud byste se chtěli někdy přidat, musíte ale využít členských informačních kanálů, přes které si můžete domluvit, kam se zrovna půjde nebo raději rovnou získat soukromý kontakt na někoho z nás.

Snad jsme uvedli ty nejpatřičnější informace o aktuálním dění v naší společnosti a potěšili Vás všechny, kteří nám zachováváte svou přízeň. O tom, že bude lépe, není třeba pochybovat 🙂

Za OLDM, Ivo Hury

You Might Also Like