Uzavření kauzy Lucie Gelemové

Ukončení kauzy Lucie Gelemové

Na základě žádosti Lucie Gelemové prohlašujeme, že se nadále nebudeme k mediální kauze vyjadřovat ani nijak angažovat.

Zároveň vysvětlujeme, že Lucii bylo uděleno Čestné členství – tedy naše společnost udělila členství Lucii a byla jí nabídnuta pomoc v rámci vytvoření internetové prezentace pro její umělecká díla. Tento fakt zmiňujeme proto, aby bylo jasno, že Lucie do naší společnosti nevstoupila skrze běžné členství, kdy si jedinci sami zadávají žádost o vstup do společnosti. Čestné členství nezakládá na účasti v našich aktivitách. Udělili jsme ho již několika umělcům a zároveň jim vypomohli v propagaci děl či vytvoření potřebného zázemí. U Lucie se bohužel tento pojem „členství“ spojil s nepříjemnou kauzou a vytvořil podhoubí ke spekulacím, které jsou velmi nevhodné a vedou k chybné interpretaci jejího působení v naší společnosti.

Děkujeme za pochopení.

You Might Also Like