Prohlášení ke kauze Lucie Gelemové

lože EVE

Lože OLDM se stala součástí mediálního dění v kauze Lucie Gelemové. Uznáváme, že Lucie je velmi silnou spirituální osobností. Toho si povšimne každý, kdo se s ní setká a mnoho lidí to okamžitě zaujme. Nicméně, až dosud Lucie nepožádala naši společnost o žádnou faktickou pomoc, a to ani v duchovní sféře, ani té hrubo hmotné. Naše okultní společnost EVE se však celou věcí začne v příštím týdnu zabývat a vzejde-li ze strany Lucie nějaká žádost, nebo uznáme-li sami, že je to nezbytné, využijeme všechny své znalosti a dovednosti k ochraně svého Čestného člena! Lucie je pro nás klíčovým prvkem jako umělec, tak i jako silné spirituální médium.

Rádi bychom upozornili, že OLDM není žádnou skupinkou potrhlých dětí! Naši členové jsou vrcholoví manažeři největších společností, bankéři, umělci. Máme ve svých řadách jedince studované na rabínských školách, i IT odborníky na prediktivní analýzy. Mnoho lidí přichází jen za uměním a abstraktním vyjádřením, mnoho si jen popovídat. Máme však řadu členů, kteří přišli za jasnou okultní činností nebo s projekty, které mají obrovské dopady na emanaci Universa v našem světě. Věříme v čistou spravedlnost a v to, že kauza Lucie nepřeroste do větších rozměrů, kde bychom se museli zásadně angažovat!

You Might Also Like