Okultní lože EVE

Okultní lože EVE

Drazí přátelé, členové, dovolujeme si vám představit okultní loži EVE. Delší dobu připravovaný projekt je ohraničen mystickým palindromem EVILIVE, který právem evokuje přítomnost temné lidské povahy. Jak zakladatelé okultní lože EVE sami prohlašují: „Jde nám o to, odhalit bytostné zlo, jako odvěkou součást podstaty člověka. Zpodobnit civilizaci bez příkras, lží a pokrytectví, v oné hrubé zvířecí nahotě.“

Lože EVE se svými výstupy řadí do umělecké oblasti autorského vyjádření, avšak její záměr je zřejmý – používat prastarých okultních praktik na svět kolem nás.

„Rovnováha již byla narušena a lidstvo se zmítá v úpadku. Na mnoha místech Země se vracíme do drsného středověku a každý den vzrůstá riziko globální války. Právo a pořádek se dávno staly tržním zbožím. Cokoli jako mravy a slušnost padly za oběť zběsilosti bezohledně se ženoucí doby. Jsou na vzestupu monarchie bláznů a prostá lidská bytost je jen zajícem v jejich honitbě. A v takové době je na místě, aby se okultní lože znovu probraly ze své strnulosti a začaly působit starobylou mocí na řád světa.“ To jsou slova zakladatelů okultní lože EVE.

Okultní lože EVE je prozatím uzavřenou skupinou.

You Might Also Like