I v roce 2017 vyvíjíme svou činnost

Dovolte nám zmínit něco málo novinek o činnostech v roce 2017. I když veřejné působení naší společnosti nemusí být na první pohled patrné, věřte, že naše aktivity jsou stále více jak četné. V první řadě jsme chtěli využít něco z našetřených peněz z prodeje knih a dotovali jsme několik akcí sportovních a dětských, včetně vegetariánského dne, kde se zdarma …

Opět startujeme stylová setkání OLDM

setkani oldm 2015

Drazí přátelé, opět startujeme naše pravidelná setkání OLDM. Protože se v našich životech odehrála řada důležitých změn, které nás velmi vytěžují, jsme nuceni se ovšem omezit na jedno setkání měsíčně. Bude to vždy první čtvrtek v měsíci, Kavárna Trafika (Korunní 1174/42, Praha 2), od 18h. Zabíráme největší sófa. Tedy od 5. listopadu se těšíme. Vaše OLDM.

Uzavření kauzy Lucie Gelemové

Ukončení kauzy Lucie Gelemové

Na základě žádosti Lucie Gelemové prohlašujeme, že se nadále nebudeme k mediální kauze vyjadřovat ani nijak angažovat. Zároveň vysvětlujeme, že Lucii bylo uděleno Čestné členství – tedy naše společnost udělila členství Lucii a byla jí nabídnuta pomoc v rámci vytvoření internetové prezentace pro její umělecká díla. Tento fakt zmiňujeme proto, aby bylo jasno, že Lucie …

Prohlášení ke kauze Lucie Gelemové

lože EVE

Lože OLDM se stala součástí mediálního dění v kauze Lucie Gelemové. Uznáváme, že Lucie je velmi silnou spirituální osobností. Toho si povšimne každý, kdo se s ní setká a mnoho lidí to okamžitě zaujme. Nicméně, až dosud Lucie nepožádala naši společnost o žádnou faktickou pomoc, a to ani v duchovní sféře, ani té hrubo hmotné. …

Okultní lože EVE

Okultní lože EVE

Drazí přátelé, členové, dovolujeme si vám představit okultní loži EVE. Delší dobu připravovaný projekt je ohraničen mystickým palindromem EVILIVE, který právem evokuje přítomnost temné lidské povahy. Jak zakladatelé okultní lože EVE sami prohlašují: „Jde nám o to, odhalit bytostné zlo, jako odvěkou součást podstaty člověka. Zpodobnit civilizaci bez příkras, lží a pokrytectví, v oné hrubé …

Svět Lucie Gelemové

Lucie Gelemová

Drazí přátelé, členové naší společnosti. V médiích se začíná rozrůstat skandál kolem výtvarnice Lucie Gelemové. Lucka je naším Čestným členem a je jedním z prvních umělců, které jsme se rozhodli podporovat. Její dílo je plné mystiky, emocí a kontrastů života. Kdo poznal Lucii osobně na našich setkáních, jistě si ji okamžitě zamiloval. Já jsem se …

Nový členský rok 2015-16

členství OLDM 2015

Dovolujeme si uvést základní informace potřebné ke vstupu do naší Esoterní společnosti OLDM. Přečtěte si prosím níže, co je pro následující rok 2015-16 zamýšleno. Naše společnost má trvale nejširší nabídku pro své členy, která vychází z toho, že fungujeme na principech spolku lóžového charakteru. I tak jsme předně závislí na aktivních členech, takže se každý …

Členská soutěž OLDM roku 2015

Soutěž OLDM 2015

Tak jako každý rok připravili jsme pro členy společnosti OLDM soutěž o zajímavé a originální ceny. Esoterní společnost OLDM je známa svou tvorbou v oblasti umělecko esoterního artiklu. Jako jediný spolek v ČR provozujeme vedle běžného nakladatelství ještě knihvazačskou dílnu na rukodělné unikáty. Nedokážeme si představit, že bychom jako spolek ložového charakteru bez ní fungovali. …

Workshop: Francisco de Goya a jeho techniky leptů

 • Francisco Goya se nebál kombinovat různé techniky zpracování grafických podkladů

  Francisco Goya se nebál kombinovat různé techniky zpracování grafických podkladů

 • Nejjednodušší technikou je suchá jehla, obyčejné rytí do plechu dokáže imposantní výsledky

  Nejjednodušší technikou je suchá jehla, obyčejné rytí do plechu dokáže imposantní výsledky

 • Čárový lept je oblíbenou metodou, která dokáže vytvořit živé obrazy s velkou hloubkou

  Čárový lept je oblíbenou metodou, která dokáže vytvořit živé obrazy s velkou hloubkou

 • Vrcholným umem Francisca de Goyi byla technika zvaná Akvatinta

  Vrcholným umem Francisca de Goyi byla technika zvaná Akvatinta

Máte chuť okusit něco z tajemných středověkých a raně novověkých grafických technik, z nichž vznikaly úchvatné obrazy okultních knih? Po alchymii zavánějící proces leptání železitých materiálů je jedna z nich. Proslul jí velikán temných obrazů Francisco Goya a dodnes je nejpoužívanější grafickou technikou umělců. Esoterní společnost OLDM vám nabízí možnost zapojit se do workshopů, jež jsou …